Zgjidh destinacionin
vajtje
Stacioni i Nisjes:
Stacioni i Arritjes :
Te Rritur/femije/foshnje
Data Nisjes :
Data kthimit

  Lista e Destinacioneve dhe Cmimet - SHQIPERI - ITALI  
 

SHQIPERI - ITALI - List e Destinacioneve me dite udhetimi

 

DESTINACIONI

 SHKURT

 EH

EM

EM EE EP ESH ED
VICENZA-TIRANE VIC-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-TIRANE VIC-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-TIRANE VIC-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-SHKODER VIC-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-SHKODER VIC-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-SHKODER VIC-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-LUSHNJE VIC-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-LUSHNJE VIC-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-LUSHNJE VIC-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-LEZHE VIC-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-LEZHE VIC-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-LEZHE VIC-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-FIER VIC-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-FIER VIC-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-FIER VIC-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-ELBASAN VIC-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-ELBASAN VIC-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-ELBASAN VIC-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-DURRES VIC-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-DURRES VIC-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-DURRES VIC-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-BERAT VIC-BER PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-BERAT VIC-BER PO PO PO PO PO PO PO
VICENZA-BERAT VIC-BER PO PO PO PO PO PO PO
VIAREGIO-TIRANE VIA-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VIAREGIO-SHKODER VIA-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VIAREGIO-LUSHNJE VIA-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VIAREGIO-LEZHE VIA-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VIAREGIO-FIER VIA-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VIAREGIO-ELBASAN VIA-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VIAREGIO-DURRES VIA-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VIAREGIO-BERAT VIA-BER PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-TIRANE VER-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-TIRANE VER-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-TIRANE VER-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-SHKODER VER-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-SHKODER VER-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-SHKODER VER-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-LUSHNJE VER-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-LUSHNJE VER-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-LUSHNJE VER-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-LEZHE VER-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-LEZHE VER-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-LEZHE VER-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-FIER VER-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-FIER VER-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-FIER VER-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-ELBASAN VER-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-ELBASAN VER-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-ELBASAN VER-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-DURRES VER-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-DURRES VER-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-DURRES VER-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-BERAT VER-BER PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-BERAT VER-BER PO PO PO PO PO PO PO
VERONA-BERAT VER-BER PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-TIRANE VEN-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-TIRANE VEN-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-TIRANE VEN-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-SHKODER VEN-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-SHKODER VEN-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-SHKODER VEN-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-LUSHNJE VEN-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-LUSHNJE VEN-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-LUSHNJE VEN-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-LEZHE VEN-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-LEZHE VEN-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-LEZHE VEN-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-FIER VEN-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-FIER VEN-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-FIER VEN-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-ELBASAN VEN-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-ELBASAN VEN-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-ELBASAN VEN-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-DURRES VEN-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-DURRES VEN-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-DURRES VEN-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-BERAT VEN-BER PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-BERAT VEN-BER PO PO PO PO PO PO PO
VENEZIA-BERAT VEN-BER PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-TIRANE VAC-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-TIRANE VAC-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-SHKODER VAC-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-SHKODER VAC-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-LUSHNJE VAC-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-LUSHNJE VAC-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-LEZHE VAC-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-LEZHE VAC-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-FIER VAC-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-FIER VAC-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-ELBASAN VAC-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-ELBASAN VAC-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-DURRES VAC-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-DURRES VAC-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-BERAT VAC-BER PO PO PO PO PO PO PO
VALDICIANO-BERAT VAC-BER PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-TIRANE VAL-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-TIRANE VAL-TIR PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-SHKODER VAL-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-SHKODER VAL-SHK PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-LUSHNJE VAL-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-LUSHNJE VAL-LUS PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-LEZHE VAL-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-LEZHE VAL-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-FIER VAL-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-FIER VAL-FIE PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-ELBASAN VAL-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-ELBASAN VAL-ELB PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-DURRES VAL-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-DURRES VAL-DUR PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-BERAT VAL-BER PO PO PO PO PO PO PO
VALDARNO-BERAT VAL-BER PO PO PO PO PO PO PO
UDINE-TIRANE UDI-TIR PO PO PO PO PO PO PO
UDINE-SHKODER UDI-SHK PO PO PO PO PO PO PO
UDINE-LUSHNJE UDI-LUS PO PO PO PO PO PO PO
UDINE-LEZHE UDI-SHK PO PO PO PO PO PO PO
UDINE-FIER UDI-FIE PO PO PO PO PO PO PO
UDINE-ELBASAN UDI-ELB PO PO PO PO PO PO PO
UDINE-DURRES UDI-DUR PO PO PO PO PO PO PO
UDINE-BERAT UDI-BER PO PO PO PO PO PO PO
TRIESTE-TIRANE TRI-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TRIESTE-SHKODER TRI-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TRIESTE-LUSHNJE TRI-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TRIESTE-LEZHE TRI-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TRIESTE-FIER TRI-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TRIESTE-ELBASAN TRI-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TRIESTE-DURRES TRI-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TRIESTE-BERAT TRI-BER PO PO PO PO PO PO PO
TREVISO-TIRANE TRE-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TREVISO-SHKODER TRE-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TREVISO-LUSHNJE TRE-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TREVISO-LEZHE TRE-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TREVISO-FIER TRE-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TREVISO-ELBASAN TRE-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TREVISO-DURRES TRE-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TREVISO-BERAT TRE-BER PO PO PO PO PO PO PO
TORTONA-TIRANE TOT-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TORTONA-SHKODER TOT-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TORTONA-LUSHNJE TOT-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TORTONA-LEZHE TOT-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
TORTONA-FIER TOT-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TORTONA-ELBASAN TOT-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TORTONA-DURRES TOT-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TORTONA-BERAT TOT-BER PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-TIRANE TOR-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-TIRANE TOR-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-SHKODER TOR-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-SHKODER TOR-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-LUSHNJE TOR-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-LUSHNJE TOR-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-LEZHE TOR-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-LEZHE TOR-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-FIER TOR-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-FIER TOR-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-ELBASAN TOR-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-ELBASAN TOR-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-DURRES TOR-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-DURRES TOR-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-BERAT TOR-BER PO PO PO PO PO PO PO
TORINO-BERAT TOR-BER PO PO PO PO PO PO PO
TODI-TIRANE TOD-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TODI-TIRANE TOD-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TODI-SHKODER TOD-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TODI-SHKODER TOD-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TODI-LUSHNJE TOD-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TODI-LUSHNJE TOD-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TODI-LEZHE TOD-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
TODI-LEZHE TOD-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
TODI-FIER TOD-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TODI-FIER TOD-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TODI-ELBASAN TOD-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TODI-ELBASAN TOD-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TODI-DURRES TOD-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TODI-DURRES TOD-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TODI-BERAT TOD-BER PO PO PO PO PO PO PO
TODI-BERAT TOD-BER PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VICENZA TIR-VIC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VICENZA TIR-VIC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VIAREGIO TIR-VIA PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VERONA TIR-VER PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VERONA TIR-VER PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VENEZIA TIR-VEN PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VENEZIA TIR-VEN PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VALDICIANO TIR-VAC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VALDICIANO TIR-VAC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VALDARNO TIR-VAL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-VALDARNO TIR-VAL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-TORTONA TIR-TOT PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-TORINO TIR-TOR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-TORINO TIR-TOR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-TODI TIR-TOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-TODI TIR-TOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-TERNI TIR-TER PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-TERNI TIR-TER PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-SESTER LEVANTE TIR-SES PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-SAVONA TIR-SAV PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ROVIGO TIR-ROG PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ROME TIR-ROM PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ROME TIR-ROM PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ROME TIR-ROM PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RIMINI TIR-RIM PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RIMINI TIR-RIM PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RIMINI TIR-RIM PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RIMINI TIR-RIM PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RIMINI TIR-RIM PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RAVENA TIR-RAV PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RAVENA TIR-RAV PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RAVENA TIR-RAV PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-RAPALLO TIR-RAP PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PRATO TIR-PRA PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PRATO TIR-PRA PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PISTOIA TIR-PIT PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PISTOIA TIR-PIT PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ALTOPASH TIR-ALT PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PIACENZA TIR-PIA PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PIACENCA TIR-PIA PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PIACENCA TIR-PIA PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PIACENCA TIR-PIA PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PESCARA TIR-PES PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PESCARA TIR-PES PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PESCARA TIR-PES PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PESCARA TIR-PES PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PESCARA TIR-PES PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PERUGIA TIR-PER PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PERUGIA TIR-PER PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PARMA TIR-PAR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PARMA TIR-PAR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PARMA TIR-PAR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PARMA TIR-PAR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PADOVA TIR-PAD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-PADOVA TIR-PAD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ORTE TIR-ORT PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ORTE TIR-ORT PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-NOVARA TIR-NOV PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-NAPOLI TIR-NAP PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-NAPOLI TIR-NAP PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-NAPOLI TIR-NAP PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MONTECATINI TIR-MON PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MODENA TIR-MOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MODENA TIR-MOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MODENA TIR-MOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MODENA TIR-MOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MILANO TIR-MIL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MILANO TIR-MIL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MILANO TIR-MIL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MILANO TIR-MIL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MILANO TIR-MIL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-MASSA CARRARA TIR-MAS PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-LUCCA TIR-LUC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-LODI TIR-LOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-LODI TIR-LOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-LODI TIR-LOD PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-LA SPEZIA TIR-LAS PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-INCHIZIA TIR-INC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-INCHIZIA TIR-INC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-GENOVA TIR-GEN PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FROSINONE TIR-FRO PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FROSINONE TIR-FRO PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FROSINONE TIR-FRO PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FORLI TIR-FOR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FORLI TIR-FOR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FORLI TIR-FOR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FORLI TIR-FOR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FORLI TIR-FOR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FIRENZE TIR-FIR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FIRENZE TIR-FIR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-FERRARA TIR-FER PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CHIAVERI TIR-CHI PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CEZENA TIR-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CEZENA TIR-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CEZENA TIR-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CEZENA TIR-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CEZENA TIR-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CASINO TIR-CAS PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CASINO TIR-CAS PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CASINO TIR-CAS PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CASERTA TIR-CAR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CASERTA TIR-CAR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CASERTA TIR-CAR PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CAPUA TIR-CAP PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-CAPUA TIR-CAP PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BRESCIA TIR-BRE PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BRESCIA TIR-BRE PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BRESCIA TIR-BRE PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BOLOGNA TIR-BOL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BOLOGNA TIR-BOL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BOLOGNA TIR-BOL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BOLOGNA TIR-BOL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BOLOGNA TIR-BOL PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BERGAMO TIR-BEG PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BERGAMO TIR-BEG PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-BERGAMO TIR-BEG PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-AVELINO TIR-AVE PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-AVELINO TIR-AVE PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-AVELINO TIR-AVE PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ASTI TIR-AST PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-AREZZO TIR-ARE PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-AREZZO TIR-ARE PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ANCONA TIR-ANC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ANCONA TIR-ANC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ANCONA TIR-ANC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ANCONA TIR-ANC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ANCONA TIR-ANC PO PO PO PO PO PO PO
TIRANE-ALESSANDRIA TIR-ALE PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-TIRANE TER-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-TIRANE TER-TIR PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-SHKODER TER-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-SHKODER TER-SHK PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-LUSHNJE TER-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-LUSHNJE TER-LUS PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-LEZHE TER-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-LEZHE TER-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-FIER TER-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-FIER TER-FIE PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-ELBASAN TER-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-ELBASAN TER-ELB PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-DURRES TER-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-DURRES TER-DUR PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-BERAT TER-BER PO PO PO PO PO PO PO
TERNI-BERAT TER-BER PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VICENZA SHK-VIC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VICENZA SHK-VIC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VIAREGIO SHK-VIA PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VERONA SHK-VER PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VERONA SHK-VER PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VENEZIA SHK-VEN PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VENEZIA SHK-VEN PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VALDICIANO SHK-VAC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VALDICIANO SHK-VAC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VALDARNO SHK-VAL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-VALDARNO SHK-VAL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-TORTONA SHK-TOT PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-TORINO SHK-TOR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-TORINO SHK-TOR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-TODI SHK-TOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-TODI SHK-TOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-TERNI SHK-TER PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-TERNI SHK-TER PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-SESTER LEVANTE SHK-SES PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-SAVONA SHK-SAV PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ROVIGO SHK-ROG PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ROME SHK-ROM PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ROME SHK-ROM PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ROME SHK-ROM PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RIMINI SHK-RIM PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RIMINI SHK-RIM PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RIMINI SHK-RIM PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RIMINI SHK-RIM PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RIMINI SHK-RIM PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RAVENA SHK-RAV PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RAVENA SHK-RAV PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RAVENA SHK-RAV PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-RAPALLO SHK-RAP PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PRATO SHK-PRA PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PRATO SHK-PRA PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PISTOIA SHK-PIT PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PISTOIA SHK-PIT PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ALTOPASH SHK-ALT PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PIACENZA SHK-PIA PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PIACENCA SHK-PIA PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PIACENCA SHK-PIA PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PIACENCA SHK-PIA PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PESCARA SHK-PES PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PESCARA SHK-PES PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PESCARA SHK-PES PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PESCARA SHK-PES PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PESCARA SHK-PES PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PERUGIA SHK-PER PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PERUGIA SHK-PER PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PARMA SHK-PAR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PARMA SHK-PAR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PARMA SHK-PAR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PARMA SHK-PAR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PADOVA SHK-PAD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-PADOVA SHK-PAD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ORTE SHK-ORT PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ORTE SHK-ORT PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-NOVARA SHK-NOV PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-NAPOLI SHK-NAP PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-NAPOLI SHK-NAP PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-NAPOLI SHK-NAP PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MONTECATINI SHK-MON PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MODENA SHK-MOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MODENA SHK-MOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MODENA SHK-MOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MODENA SHK-MOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MILANO SHK-MIL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MILANO SHK-MIL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MILANO SHK-MIL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MILANO SHK-MIL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MILANO SHK-MIL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-MASSA CARRARA SHK-MAS PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-LUCCA SHK-LUC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-LODI SHK-LOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-LODI SHK-LOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-LODI SHK-LOD PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-LA SPEZIA SHK-LAS PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-INCHIZIA SHK-INC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-INCHIZIA SHK-INC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-GENOVA SHK-GEN PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FROSINONE SHK-FRO PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FROSINONE SHK-FRO PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FROSINONE SHK-FRO PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FORLI SHK-FOR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FORLI SHK-FOR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FORLI SHK-FOR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FORLI SHK-FOR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FORLI SHK-FOR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FIRENZE SHK-FIR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FIRENZE SHK-FIR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-FERRARA SHK-FER PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CHIAVERI SHK-CHI PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CEZENA SHK-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CEZENA SHK-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CEZENA SHK-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CEZENA SHK-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CEZENA SHK-CEZ PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CASINO SHK-CAS PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CASINO SHK-CAS PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CASINO SHK-CAS PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CASERTA SHK-CAR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CASERTA SHK-CAR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CASERTA SHK-CAR PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CAPUA SHK-CAP PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-CAPUA SHK-CAP PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BRESCIA SHK-BRE PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BRESCIA SHK-BRE PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BRESCIA SHK-BRE PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BOLOGNA SHK-BOL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BOLOGNA SHK-BOL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BOLOGNA SHK-BOL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BOLOGNA SHK-BOL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BOLOGNA SHK-BOL PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BERGAMO SHK-BEG PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BERGAMO SHK-BEG PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-BERGAMO SHK-BEG PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-AVELINO SHK-AVE PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-AVELINO SHK-AVE PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-AVELINO SHK-AVE PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ASTI SHK-AST PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-AREZZO SHK-ARE PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-AREZZO SHK-ARE PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ANCONA SHK-ANC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ANCONA SHK-ANC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ANCONA SHK-ANC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ANCONA SHK-ANC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ANCONA SHK-ANC PO PO PO PO PO PO PO
SHKODER-ALESSANDRIA SHK-ALE PO PO PO PO PO PO PO
SESTER LEVANTE-TIRANE SES-TIR PO PO PO PO PO PO PO
SESTER LEVANTE-SHKODER SES-SHK PO PO PO PO PO PO PO
SESTER LEVANTE-LUSHNJE SES-LUS PO PO PO PO PO PO PO
SESTER LEVANTE-LEZHE SES-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
SESTER LEVANTE-FIER SES-FIE PO PO PO PO PO PO PO
SESTER LEVANTE-ELBASAN SES-ELB PO PO PO PO PO PO PO
SESTER LEVANTE-DURRES SES-DUR PO PO PO PO PO PO PO
SESTER LEVANTE-BERAT SES-BER PO PO PO PO PO PO PO
SAVONA-TIRANE SAV-TIR PO PO PO PO PO PO PO
SAVONA-SHKODER SAV-SHK PO PO PO PO PO PO PO
SAVONA-LUSHNJE SAV-LUS PO PO PO PO PO PO PO
SAVONA-LEZHE SAV-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
SAVONA-FIER SAV-FIE PO PO PO PO PO PO PO
SAVONA-ELBASAN SAV-ELB PO PO PO PO PO PO PO
SAVONA-DURRES SAV-DUR PO PO PO PO PO PO PO
SAVONA-BERAT SAV-BER PO PO PO PO PO PO PO
ROVIGO-TIRANE ROG-TIR PO PO PO PO PO PO PO
ROVIGO-SHKODER ROG-SHK PO PO PO PO PO PO PO
ROVIGO-LUSHNJE ROG-LUS PO PO PO PO PO PO PO
ROVIGO-LEZHE ROG-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
ROVIGO-FIER ROG-FIE PO PO PO PO PO PO PO
ROVIGO-ELBASAN ROG-ELB PO PO PO PO PO PO PO
ROVIGO-DURRES ROG-DUR PO PO PO PO PO PO PO
ROVIGO-BERAT ROG-BER PO PO PO PO PO PO PO
ROVATO-TIRANE ROV-TIR PO PO PO PO PO PO PO
ROVATO-SHKODER ROV-SHK PO PO PO PO PO PO PO
ROVATO-LUSHNJE ROV-LUS PO PO PO PO PO PO PO
ROVATO-LEZHE ROV-SHK PO PO PO PO PO PO PO
ROVATO-FIER ROV-FIE PO PO PO PO PO PO PO
ROVATO-ELBASAN ROV-ELB PO PO PO PO PO PO PO
ROVATO-DURRES ROV-DUR PO PO PO PO PO PO PO
ROVATO-BERAT ROV-BER PO PO PO PO PO PO PO
ROME-TIRANE ROM-TIR PO PO PO PO PO PO PO
ROME-TIRANE ROM-TIR PO PO PO PO PO PO PO
ROME-TIRANE ROM-TIR PO PO PO PO PO PO PO
ROME-SHKODER ROM-SHK PO PO PO PO PO PO PO
ROME-SHKODER ROM-SHK PO PO PO PO PO PO PO
ROME-SHKODER ROM-SHK PO PO PO PO PO PO PO
ROME-LUSHNJE ROM-LUS PO PO PO PO PO PO PO
ROME-LUSHNJE ROM-LUS PO PO PO PO PO PO PO
ROME-LUSHNJE ROM-LUS PO PO PO PO PO PO PO
ROME-LEZHE ROM-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
ROME-LEZHE ROM-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
ROME-LEZHE ROM-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
ROME-FIER ROM-FIE PO PO PO PO PO PO PO
ROME-FIER ROM-FIE PO PO PO PO PO PO PO
ROME-FIER ROM-FIE PO PO PO PO PO PO PO
ROME-ELBASAN ROM-ELB PO PO PO PO PO PO PO
ROME-ELBASAN ROM-ELB PO PO PO PO PO PO PO
ROME-ELBASAN ROM-ELB PO PO PO PO PO PO PO
ROME-DURRES ROM-DUR PO PO PO PO PO PO PO
ROME-DURRES ROM-DUR PO PO PO PO PO PO PO
ROME-DURRES ROM-DUR PO PO PO PO PO PO PO
ROME-BERAT ROM-BER PO PO PO PO PO PO PO
ROME-BERAT ROM-BER PO PO PO PO PO PO PO
ROME-BERAT ROM-BER PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-TIRANE RIM-TIR PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-TIRANE RIM-TIR PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-TIRANE RIM-TIR PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-TIRANE RIM-TIR PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-TIRANE RIM-TIR PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-SHKODER RIM-SHK PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-SHKODER RIM-SHK PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-SHKODER RIM-SHK PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-SHKODER RIM-SHK PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-SHKODER RIM-SHK PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LUSHNJE RIM-LUS PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LUSHNJE RIM-LUS PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LUSHNJE RIM-LUS PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LUSHNJE RIM-LUS PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LUSHNJE RIM-LUS PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LEZHE RIM-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LEZHE RIM-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LEZHE RIM-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LEZHE RIM-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-LEZHE RIM-LEZ PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-FIER RIM-FIE PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-FIER RIM-FIE PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-FIER RIM-FIE PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-FIER RIM-FIE PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-FIER RIM-FIE PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-ELBASAN RIM-ELB PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-ELBASAN RIM-ELB PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-ELBASAN RIM-ELB PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-ELBASAN RIM-ELB PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-ELBASAN RIM-ELB PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-DURRES RIM-DUR PO PO PO PO PO PO PO
RIMINI-DURRES RIM-DUR PO PO PO PO PO